Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

vzhledem k vývoji epidemiologické situace s onemocněním COVID-19, se Transplantační kongres 2020  nebude konat v termínu 1.-4. dubna ve Špindlerově Mlýně.

Kongres se bude konat v náhradním termínu, který Vám bude, co nejdříve upřesněn.  
O dalším vývoji budete informováni prostřednictvím emailu a stránek https://www.transplantkongres2020.cz/
 

prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.                          prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

předseda Společnosti pro orgánové                             předseda České transplantační společnosti
transplantace ČLS JEP