Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte nám, abychom Vás jménem výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP a výboru České transplantační společnosti srdečně pozvali
na Transplantační kongres do Špindlerova Mlýna ve dnech 1.– 4. dubna 2020.

Česká transplantační společnost a Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP pořádají první společný kongres, který je výrazem vzájemné spolupráce obou společností na všech úrovních transplantačního programu v České republice. Témata kongresu jsou zvolena tak, aby oslovila nejen odborníky v transplantační medicíně, ale aby byla zajímavá i pro odborníky jiných profesí.
Na kongresu zazní vyzvané přednášky zahraničních autorů zaměřené na pokroky v současné transplantologii. Jedním ze zajímavých témat budou i pokroky v současné české medicíně a medicínském výzkumu obecně. Bloky přednášek jsou koncipované tak, aby po přehledových přednáškách odezněla volná sdělení vybraná z nejlepších abstrakt. Na kongresu je dán prostor mladé transplantační generaci a sestřičkám, bez jejichž práce si lze jen těžko představit transplantační program.

Milí přátelé, věříme, že se Vám program kongresu bude líbit a že jej podpoříte Vaší účastí.

Těšíme se na setkání ve Špindlerově Mlýně!

prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.                          prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
předseda Společnosti pro orgánové                             předseda České transplantační společnosti
transplantace ČLS JEP