Program

Odborná témata:

Transplantační nefrologie pro dialyzační lékaře
Normotermní a hypotermní perfuze 2020
Transplantace orgánů od marginálních dárců
Virové infekce po transplantacích
Humorální rejekce: léčba nebo prevence?
Experimentální transplantace
Nitrohrudní transplantace a srdeční selhání
Pokroky české medicíny
Transplantace pankreatu a tkání
Predikce a monitorace imunitní odpovědi a kontrola rejekce
Nitrobřišní transplantace
Transplantace u dětí
Urgentní stavy a transplantace, péče o dárce
Klinická farmakologie